Iespējams pievienot attēlus, PDF, TXT, Word, Excel, PowerPoint datnes līdz 3MB
Datnes izmērs pārsniedz pieļaujamo!
Pievienotā datne neatbilst noteiktajam formātam!